Projekt i skład gazety dla Wiadomości24h


  • Czytelny oraz atrakcyjny wizualnie projekt graficzny gazety,
  • dokument zgodny z wymaganiami drukarni,
  • zdjęcia i inne pliki graficzne w kolorach CMYK,
  • kilka wersji okładki,
  • różne warianty kolorystyczne gazety,
  • dedykowany wygląd działu sportowego.

Zadania i cele

Firma Pixel IT dla dwutygodnika Wiadomości24h przygotowała projekt graficzny gazety zgodny z założeniami Klienta, a następnie zajęła się jego kompleksową obsługą - wdrożeniem (w tym uzyskaniem numeru ISSN), składem wszystkich numerów oraz stałym kontaktem z drukarnią.