Portale informacyjne

Wyróżniają się ilością informacji oraz możliwością ingerencji użytkownika w treść strony

Portale informacyjne, tematyczne, jak i serwisy społecznościowe (serwisy Web 2.0) tworzone są tak, aby użytkownicy mieli jak największą możliwość współtworzenia ich treści.


Dla portali Web 2.0 kluczem jest współpraca z internautami poprzez umożliwienie im komentowania, oceniania, dostarczania artykułów, plików wideo, zdjęć czy linków do innych stron.

Portal informacyjny zawsze jest systemem dedykowanym, tworzonym niemal od podstaw w oparciu o indywidualne potrzeby i oczekiwania Klienta. Główne etapy tworzenia portali informacyjnych:

  • Analiza potrzeb i oczekiwań Klienta. Podstawowym i jednocześnie bardzo ważnym działaniem jest prawidłowe przygotowanie projektu poprzez rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klienta, w tym określenie grupy docelowej.
  • Dokumentacja systemu. Materiał powstaje na podstawie zebranych wcześniej informacji w porozumieniu z Klientem. Zawiera dokładny opis wszystkich zależności i funkcjonalności występujących w projektowanym portalu.
  • Wdrożenie i testy. Na bazie dokumentacji systemu powstaje pierwsza wersja portalu, która po wdrożeniu jest testowana zarówno przez wykonawcę, jak i Klienta. Jest to etap, który zakłada wdrożenie ewentualnych poprawek i wyeliminowanie błędów.
  • Uruchomienie. Uruchomienie portalu następuje po zakończeniu testów i bardzo często jest początkiem kolejnego etapu współpracy zakładającym działania promocyjne i dalszą rozbudowę.
Zapytaj o ofertę

Przykłady naszych realizacji